Với quyết tâm hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi Trường, ngày 30/9/2019, ngoài các cán bộ, công chức có nhiệm vụ phải trực để giải quyết các thủ tục, giấy tờ, đảm bảo nhiệm vụ công tác của cơ quan, Đảng ủy xã đã phân công cán bộ, công chức xã phối hợp với lực lượng các ấp tiến hành ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, dọn cỏ mọc ven các tuyến lộ không có nhà dân vào thứ sáu hàng tuần.

Để thực hiện, các đoàn được phân công phải tiến hành hai công tác song song: một nhóm cán bộ xã và ấp đến các gia đình vận động người dân chủ động dọn dẹp khu vực xung quanh nhà ở; nhóm còn lại phối hợp với cán bộ ấp và lực lượng dân quân tự vệ tiến hành dọn dẹp các đoạn đường không có hộ dân sinh sống.

Dọn cỏ ven các tuyến lộ lẻ không có nhà dân

Việc ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sẽ được tiếp tục duy trì vào thứ sáu hàng tuần vừa thể hiện quyết tâm hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lộc Đông. Nhân đó thực hiện việc tuyên truyền với tính chất thường xuyên, liên tục đến người dân trong xã, từ đó nâng cao tinh thần tự giác của người dân trong việc dọn dẹp vệ sinh nơi mình sinh sống, tạo cảnh quang sáng – sạch – đẹp, đường thông, hè thoáng.

Thảo Nguyên