Tiếp và làm việc với Viễn thông Cà Mau có đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

          Tại buổi làm việc bà  Nguyễn Thị An Dưỡng, Giám đốc Phòng Khách hàng tổ chức-doanh nghiệp Viễn thông Cà Mau giới thiệu 3 nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đề xuất 08 giải pháp công nghệ thông tin để triển khai tại huyện Thới Bình như: chữ ký điện tử VNPT-CA, Dịch vụ tinh nhắn điều hành hành chính công SMS brandname, Giải pháp phần mềm biên lai điện tử VNPT Invoice, Phần mềm hợp không giấy tờ VNPT e-Cabinnet, Phần mềm báo cáo tổng hợp dữ liệu động VNP-OLAP, Phần mềm xử phạt vi phạm hành chính, Hệ thống quản lý lưu trú VNPT-ORM, Hệ thống camera giám sát an ninh. Theo đại diện Viễn thông Cà Mau cho biết đây là các phần mềm hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu xây dựng chính quyền điện tử của huyện và các phần mềm này đã được ứng dụng triển khai ở một số địa phương trên cả nước.

          Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Dũng đánh giá cao những giải pháp mà Viễn thông Cà Mau đã đề xuất để triển khai tại địa bàn huyện, nhưng để triển khai và hoạt động thật sự có hiệu quả đồng chí đề nghị lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin nghiên cứu, tham mưu lựa chọn những giải pháp thật sự phù hợp để triển khai. Đồng thời, giao cho Văn phòng HĐND-UBND huyện làm đầu mối phối hợp với Viễn thông Cà Mau triển khai giải pháp công nghệ thông tin được lựa chọn để triển khai trong thời gian tới tại địa bàn huyện.

Trần Văn Đời