TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HUYỆN THỚI BÌNH RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH - THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Văn bản huyện ủy

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.Kế hoạch 114-KH/HUKế hoạch11/02/2020Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rus cô rôna gây ra
2.Số 786-CV/HUCông văn05/03/2019Thực hiện quy định số 11 về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy
3.Số 03-QC/HUQuy chế22/10/2018Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020
4.Số 13-QĐi/HUQuyết định22/10/2018Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
5.Số 13-QĐi/HUQuy định22/10/2018Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
6.Số 73-CV/HUCông văn22/10/2018Mời Hội nghị thông báo nhanh Nghị quyết Trung ương 8 (đảng viên)
7.Số 579-QĐ/HUQuyết định16/10/2018Quyết định điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2005
8.Số 85-KH/HUKế hoạch12/10/2018Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức, triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
9.Số 695-CV/HUCông văn04/10/2018V/v mời Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2018
10.Số 693-CV/HUCông văn04/10/2018V/v Tăng cường chỉ đạo công tác BHYT, BHXH

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 4
Truy cập trong ngày : 82
Tổng lượt truy cập: 43096