Báo cáo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, đ/c Hồ Lệ Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX đã nêu bật những thành tựu của nhiệm kỳ 2014-2019

Song, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện Thới Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân có nhiều sự đổi mới cả về hình thức và phương thức thực hiện, chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện được 4.120 cuộc để tuyên truyền cho hơn 261.600 lượt người dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thới, thường xuyên quan tâm thu thập ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc trong xã hội, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo và kiến nghị chính quyền giải quyết thoả đáng các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát huy được tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tổ chức vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện theo hướng đổi mới về nội dung, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phù hợp với các khu dân cư, được đông đảo nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Kết quả, đến nay toàn huyện có 87,58% hộ gia đình và 82,40% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 90,38% ấp, khóm và 72,72% xã  đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới; có 05 xã đạt nông thôn mới và huyện đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Mặt trận đã tích cực tham mưu cấp uỷ, phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt để vừa tiết kiệm chi tiêu vừa kích thích sản xuất hàng nội địa. Qua đó, đã phối hợp tổ chức được 07 phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn”, có sự tham gia của 267 doanh nghiệp, với 389 gian hàng, thu hút trên 82.700 lượt người dân tham quan, mua sắm.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” được triển khai với nhiều hình thức, hoạt động đa dạng, nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 3,2 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 67 căn nhà cho người nghèo, hỗ trợ vốn, cây con giống giúp cho 386 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững,... trị giá trên 1,2 tỷ đồng, góp phần quan trọng kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện nay còn 2,76%, hộ cận nghèo còn 2,85%.

Cầu Hòn Tre, ấp 8 xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình được xây dựng từ nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX vận động

Các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội được Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực tham gia hiệu quả. Trong nhiệm kỳ Đại hội khoá IX, Mặt trận đã phối hợp vận động được 57,2 tỷ đồng để chăm lo phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, phối hợp vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 5,723 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 697 căn nhà tình nghĩa. Phối hợp với các cấp chính quyền hướng dẫn xét hỗ trợ thiên tai cho hơn 10.000 hộ, với số tiền trên 37,5 tỷ đồng. Chủ trì vận động cứu trợ đồng bào Miền Bắc và Miền Trung bị thiên tai được 527 triệu đồng,....

Thực hiện chức năng giám sát, Mặt trận các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã chủ trì tổ chức 45 đoàn giám sát, với 41 chuyên đề. Trong đó, cấp huyện tổ chức được 09 đoàn, với 6 chuyên đề; cấp xã tổ chức được 36 đoàn, với 36 chuyên đề. Ngoài ra, còn tiến hành khảo sát, giám sát thực tế hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó phát hiện có 51 cơ sở có biểu hiện nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường, kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo giam sát thường xuyên, giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng về việc thực hiện các chính sách, quy định của nhà nước về xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn về nhà ở, các công trình phúc lợi, lộ giao thông nông thôn,… được trên 450 cuộc.

Công tác phản biện xã hội được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện. Đã tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai sửa đổi); góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; góp ý xây dựng các nghị quyết của cấp ủy, HĐND, kế hoạch của UBND cùng cấp,…; Trực tiếp tham gia phản biện 02 đề án của UBND huyện (Đề án xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Đề án quy hoạch phát triển kinh tế bền vững của huyện đến năm 2030 và những năm tiếp theo), góp phần hoàn thiện các văn bản, đề án và nâng cao tính khả thi, sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong đó, đã phối hợp với HĐND - UBND huyện thực hiện tốt công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng yêu cầu về cơ cấu, thành phần; vận động cử tri trong huyện đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt tỷ lệ 98%. Mặt trận đã tích cực tham gia vào công tác hoà giải cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia ngày càng tích cực vào công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của chính quyền; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

 Năng lực hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mặt trận các cấp đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận 62-KL/TW, ngày 08 - 12 - 2009 của Bộ Chính trị khoá IX và Kế hoạch số 34/KH-MT-ĐĐ, ngày 13 - 12 - 2010 của Đảng đoàn Ủy ban Măn trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban  Măn trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên có sự đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở, cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về phong cách, lề lối làm việc; mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên được xác định cụ thể, rõ ràng hơn và khẳng định được vị trí, vai trò trong đời sống xã hội.

Đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và ngạch công chức cơ quan theo quy định. Trong nhiệm kỳ, đã quy hoạch chức danh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện huyện đối với 10 lượt đồng chí (cấp trưởng 03, cấp phó 07 đồng chí); đưa đi đào tạo cao cấp chính trị 01 đồng chí, trung cấp chính trị 01 đồng chí và đào tạo đại học chuyên môn 04 đồng chí. Đồng thời tổ chức 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận cho  572 lượt cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở

Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tặng giấy khen cho 160 tập thể và 120 cá nhân; đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 10 cá nhân, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 19 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

Những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, toàn diện của các cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự phối hợp trách nhiệm của các cấp chính quyền và của các tổ chức thành viên. Đặc biệt, đó là sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức Mặt trận các cấp và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Kết quả này sẽ là tiền đề, là nền tảng quan trọng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 -2024.

 

                                                                                                      ĐTK