Thay mặt tập thể Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Nga ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của Mẹ và gia đình, chúc Mẹ sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo; qua đó, đồng chí động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

                                                                                                     

Tạ Quang Hiếu