Theo đó, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị về quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hành vi của công chức trong thực thi công vụ. Liên hệ với một trong số các số điện thoại dưới đây để được giải quyết:

          1. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Điện thoại: 0918.211.950

          2. Ông Lý Minh Vững, Phó Chủ tịch UBND huyện, Điện thoại: 0946.956.956

          3. Ông Nguyễn Hoàng Bạo, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Điện thoại: 0914.483406.

          Trần Văn Đời