Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở tư pháp tỉnh Cà Mau, lãnh đạo Phòng tư pháp huyện và các hòa giải viên tổ hòa giải của 12 ấp trên địa bàn xã.

Việc thí điểm mô hình “Tổ hòa giải cơ sở 5 tốt” là điểm mới nằm trong tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Qua đó, trang bị cho các hòa giải viên ở cơ sở những kiến thức pháp luật cơ bản, kỹ năng, nghiệp vụ vận dụng kiến thức pháp luật về hòa giải, giúp các bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận với nhau những mâu thuẫn, tranh chấp, xây dựng tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Dịp này, các hòa giải viên tổ hòa giải của 12 ấp còn được tập huấn kỹ năng nâng cao nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kỹ năng xử lý các tình huống và kỹ năng tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

 

LIÊU HỎN