Năm 2015, xã Trí Phải là xã đầu tiên của huyện Thới Bình được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới . Đây vừa là niềm vinh dự cũng là trọng trách để cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục chung tay giữ vững danh hiệu, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Thời gian qua, xã đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, khuyến khích người dân sản xuất phát triển kinh tế gia đình và đóng góp tích cực vào các công trình, phần việc tại địa phương.

          Để hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, hàng năm Đảng ủy, UBND xã Trí Phải, huyện Thới Bình đã xây dựng kế hoạch, minh bạch công khai với người dân trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, đi đầu, đấy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy sức dân đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, tích cực trồng hoa, cây cảnh, hàng rào cây xanh, trồng mắm chống sạt lở ven sông cột cờ, làm hố rác, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh...

          Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay, bên cạnh việc tranh thủ nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội, xã Trí Phải cũng huy động mọi nguồn lực, thực hiện công tác xã hội hóa, phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong việc đóng góp công sức, vật chất, thời gian lao động. Trong năm 2018, nhân dân địa phương đã tự nguyện đóng góp trên 135 triệu đồng, tạo điều kiện nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, xây dựng trụ sở sinh hoạt văn hóa đạt chuẩn.

          Nhằm nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập của người dân, trong những năm qua xã Trí Phải cũng tích cực hỗ trợ khoa học – kỹ thuật, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng quy hoạch vùng sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như: cánh đồng mẫu, áp dụng các mô hình đa cây đa con trên cùng một diện tích để tăng sản lượng, áp dụng xen canh lúa – tôm càng xanh. Từng bước tạo sự gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, quan tâm công tác củng cố hệ thống thủy lợi nội đồng. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương phát triển sản xuất, đến nay thu nhập bình đầu người của xã đạt gần 45 triệu đồng/người/năm.

         Phương Thảo