Qua 5 năm, xã Trí Lực không ngừng nỗ lực phấn đấu để củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt được, nhằm nâng cao đời sống nhân dân và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Nhờ vậy, diện mạo xã thay đổi từng ngày.

            Xã Trí Lực xác định, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để đạt chuẩn xã NTM ở mức độ cao sẽ càng khó khăn hơn. Do vậy, Đảng bộ xã Trí Lực luôn nỗ lực quyết tâm trong chỉ đạo, nhằm làm thay đổi toàn diện các mặt của đời sống xã hội. Để làm được điều đó, hàng năm, xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt trong năm 2018 là điểm mốc đánh dấu nhiều đổi thay về sản xuất và quy hoạch sản xuất hiệu quả ở xã. Từ việc triển khai thí điểm nhiều mô hình của Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đã mở ra hướng đi mới cho nông dân. Đó là những nghiên cứu ứng dụng thiết thực như: nuôi tôm xen canh lúa, nuôi tôm sú chuyên canh ít thay nước, nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa, đưa giống lúa chất lượng cao ST 20, ST 24; Đài thơm 8 vào sản xuất trên diện tích lúa tôm gần 700ha. Năng suất đạt 4 – 4,5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 9.272 tấn. Thành công bước đầu của mô hình này giúp cho bà con nông dân xã có thêm niềm vui tươi, phấn khởi.

            Đi đôi với sản xuất nông nghiệp thủy sản, xã còn được đánh giá là địa phương chuyển đổi nhiều mô hình mới như: mô hình lúa - tôm, cua; trồng hoa màu, dừa và trồng chanh không hạt. Thông qua việc đa dạng các đối tượng nuôi trồng và phát triển kinh, giúp nâng cao đời sống nhân dân, cũng từ đó mục tiêu xóa nghèo và giảm nghèo bền vững được phát huy. Cuối năm 2018, xã chỉ còn 45 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,67% và 46 hộ cận nghèo, chiếm 2,68% so với số hộ trong toàn xã. Đây là một trong xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo thấp trong huyện Thới Bình.

            Không chỉ quan tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xã còn tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông. Nhờ vậy, đến nay hầu hết các tuyến dân cư trên địa bàn xã đều được bê-tông hóa, nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện cả hai mùa mưa nắng. Diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày.

            Với sự quyết tâm trong chỉ đạo nâng chất xã NTM, qua hơn 5 năm công nhận, Trí Lực được đánh giá là một trong các xã đạt được “nhiều cái nhất” trong huyện. Đó là xã có nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế nhất, xã có hệ thống giao thông nông thôn hoàn thiện nhất, địa phương có nhà ở dân cư với cổng rào xây dựng bằng bê-tông nhiều nhất và là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất.

                                                                        Minh Phong