Trong năm 2019, các cấp Hội CCB trong huyện đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên động viên cán bộ hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Hội CCB huyện đã phát động đóng góp “quỹ Đồng đội” được gần 190 triệu đồng, “ Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được trên 69 triệu, “Quỹ người ngheò được gần 84 triệu”. Đóng góp xây dựng 08 căn trị giá trên 107 triệu đồng. Nhà đồng đội, vận động gia đình hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới như sữa chữa lộ, phát dọn cỏ vệ sinh môi trường làm hàng rào cây xanh khoảng 16.000m. Bên cạnh, hội viên còn tích cực phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, đến nay số hội viên CCB nghèo giảm xuống còn 23 hộ chiến 0,96%; hộ khá giàu đạt gần 44%.

          Nhiệm vụ trọng tâm 2020, Hội CCB huyện phấn đấu: xây dựng Hội đạt 100% chi hội cơ sở Hội trong sạch vững mạnh, 35% trở lên đạt trong sạch xuất sắc; 98%  đạt Hội viên CCB gương mẫu, giảm hộ nghèo 08 hộ hội viên, đóng góp quỹ đồng đồi từ 150 triệu đồng trở lên. 100% gia đình cán bộ hội viên thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới.

           Qua bình xét cuối năm, huyện hội xét tặng giấy khen cho 12 cá nhân và 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019, có 45 cơ sở chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc./.

                                                                             Thùy Linh