Tiếp và làm việc với Tổ công tác số 01 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, về phía Thường trực Huyện Thới Bình có đồng chí Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy và đồng Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thới Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Tổ phó Thường trực Tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã báo cáo về tiến độ và hiện trạng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện. Theo đó, tính đến cuối tháng 4 năm 2019, kết quả xây dựng xã nông thôn mới như sau:

Đối với nhóm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Đến nay huyện đã có 05/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 45,45%. Số lượng tiêu chí đã đạt chuẩn của từng xã như sau: xã Trí Phải đạt 18/19 tiêu chí, còn lại tiêu chí Y tế chưa đạt (tỷ lệ người dân tham gia BHYT dưới 85%); xã Trí Lực đạt 17/19 tiêu chí, 02 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Môi trường và an toàn thực phẩm); xã Tân Lộc đạt 18/19 tiêu chí, còn tiêu chí Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật chưa đạt; xã Biển Bạch Đông đạt 18/19 tiêu chí, tiêu chí Y tế chưa đạt (tỷ lệ người dân tham gia BHYT dưới 85%); xã Tân Bằng đạt 19/19 tiêu chí.

Đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018: Năm 2018, huyện phấn đấu xây dựng 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên trong năm 2018 không có xã nào đạt chuẩn theo kế hoạch nên đã chuyển sang năm 2019 để tiếp tục đầu tư thực hiện. Đến nay có 03 xã (Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Bắc và Tân Lộc Đông) cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang làm hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định để công nhận đạt chuẩn; còn lại xã Biển Bạch mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí.

Đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019: Năm 2019, huyện phấn đấu xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Phú, Thới Bình và Biển Bạch). Hiện nay, tiến độ thực hiện các tiêu chí của các xã cụ thể như sau: xã Tân Phú đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 chưa đạt (Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Trường học, Tổ chức sản xuất, Văn hóa); xã Thới Bình đạt 11/19 tiêu ch, còn 08 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở VCVH, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm); xã Biển Bạch đạt 11/19 tiêu chí, còn 08 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Điện, Trường học, Thu nhập, Hộ nghèo, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Môi trường và An toàn thực phẩm).

Về tiến độ, hiện trạng thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới: Đến nay, huyện đã đạt 04/09 tiêu chí huyện nông thôn mới (gồm: Thủy Lợi, Sản xuất, An ninh và trật tư xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới), còn lại 05 tiêu chí chưa đạt (gồm: Quy hoạch, Giao thông, Điện, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Môi trường).

Từ nay đến cuối năm 2019, huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hoàn thành cơ bản các tiêu chí của nhóm 3 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 và các tiêu chí huyện nông thôn mới hiện nay chưa đạt chuẩn. Trong đó, huyện cần phải huy động tối thiểu được 117,6 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hoá, Thông tin và truyền thông của 03 xã: Tân Phú, Biển Bạch, Thới Bình và 232,76 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí: Quy hoạch, Giao thông, Điện, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Môi trường của huyện nông thôn mới.

Đ/c Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiến nghị với Tổ công tác số 01 về những khó khăn trong việc huy động nguồn vốn xây dựng huyện nông thôn mới

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, nhiều đồng chí thành viên Tổ công tác số 01 và Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát biểu ý kiến phân tích, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, chưa được, những khó khăn, vướng mắc và những giải pháp để tiếp tục thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy đã kiến nghị đến Tổ công tác số 01 về những khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới và đề nghị Tổ công tác 01 kiến nghị đến các, ngành tỉnh có liên quan thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho huyện để huyện sớm về đích trong xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Nguyễn Hoàng Thám, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, Tổ trưởng Tổ công tác số 01 phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Thám, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 01 nhấn mạnh: Hiện nay huyện Thới Bình đã có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến đến tháng 6/2019 sẽ có thêm 03 xã đạt chuẩn, nâng tổng số đạt chuẩn là 08 xã, còn lại 03 xã sẽ xây dựng đạt chuẩn từ nay đến năm 2020. Do đó, Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Huyện ủy tham mưu cho Thường trực Huyện ủy xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, từng ngành và đề ra giải pháp thiết thực để thực hiện đối với từng tiêu chí cụ thể, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã. Về nguồn vốn đầu tư, cần xác định rõ là cần tổng số bao nhiêu, trong đó hiện nay đã có được bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu, từ đó có kế hoạch huy động, vận động.

Trong 03 xã phấn đấu xây dựng đạt chuẩn năm 2019, huyện cần xác định rõ khả năng sẽ thực hiện được đối với xã nào, những tiêu chí nào thì tập trung vào xã và tiêu chí đó theo phương châm dễ thì làm trước.

Huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Vì mục đích quan trọng nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

 

                                                                                                                                                  ĐTK