1. Bà  Lê Thị Kim Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng Cải cách hành chính Văn phòng UBND tỉnh

2. Bà Lê Kiều Diễm, Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau

 

3. Ông Nguyễn Minh Đương, ĐUV, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

4. Bà Huỳnh Út Mười,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Thới Bình, tỉnh Cà Mau

 

5. Bà Nguyễn Kim Thê (Hương Thê), Nội trợ, Ân phong Giáo Hữu, Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo