1. Ông Lê Văn Dãy Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, Bí thư Chi bộ Dân Vận – Mặt trận

2. Bà Nguyễn Thị Bé Đầm, Ủy viên Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện

3. Ông Nguyễn Văn Hội Bí thư Đảng ủy. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồ Thị Kỷ

4. Ông Hữu Nhiều Tu sĩ

5. Ông Nguyễn Văn Thắng, Nhân viên, Tổ viên Tổ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

6. Bà Lê Ánh Tuyết, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện

7. Ông Lý Minh Vững, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình

Ban Biên tập