1. Bà Nguyễn Việt Biên, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Bình 2. Ông Trần Văn Đoan Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

3. Ông Đinh Bá Phước Kinh doanh vật tư xây dựng, Giám đốc DNTT Phước Quyên

4. Ông Hữu Huyền Vũ Thoại Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Thới Bình

5. Bà Lý Bảo Trân Bí Thư Huyện đoàn Thới Bình

Ban Biên tập