Đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đến và trao trực tiếp Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

 Theo đó, Huy hiệu 65 năm tuổi đảng trao cho đồng chí Nguyễn Hoàn Cầu, đang sinh hoạt tại chi bộ ấp 3, xã Thới Bình và Huy hiệu 55 năm tuổi đảng trao cho đồng chí Nguyễn Đạt Phương đang sinh hoạt tại chi bộ ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông. Đây là việc làm thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với công lao, cống hiến của đảng viên trong quá trình hoạt động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi đảng viên nhìn lại quá trình phấn đấu, rèn luyện của mình, từ đó tiếp tục nỗ lực vươn lên góp phần gìn giữ, bảo vệ thành quả cách mạng, làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo./.

 

                                                   LIÊU HỎN