Trong 9 tháng năm 2020, mặc dù vừa tập trung chỉ đạo đại hội Đảng, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa chỉ đạo phát triển sản xuất, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ và nhân dân xã Biển Bạch Đông đã đạt nhiều kết quả quan trọng, phấn khởi. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 100,64%, trong đó diện tích nuôi tôm đạt 99,64%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 102,38%, đưa quân đạt 100%...đặc biệt Đảng bộ xã Biển Bạch Đông đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng và triển khai 02 nghị quyết chuyên đề về gữ vững và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2022 và những năm tiếp theo, chuyên đề về phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm năng cao năng suất, chất lượng gắn với chuỗi liên kết chặt chẽ, bền vững triên địa bàn xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã còn nhiều khó khăn, thách thức: tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là số người nghiện ma túy còn ở mức cao; vận động thu một số loại quỹ chưa đạt; vệ sinh, cảnh quan môi trường chưa đảm bảo; nhiều chỉ tiêu đề ra chưa đạt, trong đó có một số chỉ tiêu đạt thấp như: thu ngân sách, sản lượng tôm, kết nạp đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, Nhân dân xã Biển Bạch Đông. Đồng thời, yêu cầu đảng ủy chỉ đạo tập trung một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ xã, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ huyện; tập trung tuyên truyền Đại hội lần XVI đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XII của Đảng.

- Xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tập trung khai tác tốt các nguồn thu để đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu, đồng thời giảm chi từ ngân sách để đảm bảo cân đối nguồn ngân sách trong những tháng còn lại.

- Hiện tại thời tiết khá thuận lợi, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cấy, sạ trên đất nuôi tôm, trong đó chú trọng những giống lúa ngắn ngày, năng suất, chất lượng, giá thành cao như ST24, ST25, hạn chế sử dụng giống lúa truyền thống, năng suất thấp.

- Vận động nhân dân tích cực cải tạo vườn tạp, đất trống để mở rộng diện tích chăn nuôi, trồng trọt, nhằm tăng thêm thu nhập. Khuyến khích nhân dân tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết, hợp tác trong các hợp tác xã, tổ hợp tác, để làm cơ sở thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp từ khâu cung ứng cây, con giống đến khâu bao tiêu sản sản phẩm cho bà con.

- Tranh thủ tối đa nguồn vốn ngân sách và kết hợp đẩy mạnh vận động xã hội hoá để thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, gia cố các tuyến đường, cầu giao thông thuộc thẩm quyền quản lý đã bị xuống cấp, hư hỏng.

- Thường xuyên quan tâm củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

- Trong thời điểm giao mùa, cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh ở người như: tay chân miệng, sốt xuất huyết…trong đó, tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức, viên chức, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

- Chuẩn bị tốt các bước cho công tác tuyển quân năm 2021, đảm bảo quân số và chất lượng theo yêu cầu. Đảng ủy chỉ đạo củng cố, phát huy vai trò các tổ nhân dân tự quản, Đội dân phòng, câu lạc bộ phòng chống tội phạm,...

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy sau đại hội đảng, trong đó chú trọng các chức danh còn khuyết để đảm bảo hoạt động.

- Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền-là trung tâm đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa xã Biển Bạch Đông ngày càng phát triển.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng những chuyên đề thuộc về nội lực của nhân dân như: làm bờ kè chống sạt lở; xoá cầu tiêu trên sông, ao, hồ, kênh, rạch; phát triển tuyến đường hoa…

- Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2020. Tăng cường công tác kiểm, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Quân tâm hơn nữa công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hướng mạnh về địa bàn dân cư, phải sâu sát, gần gũi nhân dân. Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trong tháng 11 năm 2020.

Trần Văn Đời