Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND, Quân sự, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thanh Tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp, Ban Tiếp dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện.

          Trong  4 tháng năm 2019, các cơ quan trong Khối Nội chính huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung rà soát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra của Tỉnh, của huyện còn tồn đọng; công tác phối hợp giữa UBND huyện với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và giữa các cơ quan tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện chặt chẽ và theo đúng quy định của pháp luật.

          Tuy nhiên, công tác phòng ngừa tội phạm có nơi còn hạn chế; trật tự xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; một số việc thi hành án còn tồn đọng cao, kéo dài; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho dân dân vẫn chưa đạt hiệu quả cao.


          Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Út Mười,  Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị khối nội chính đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan trong khối Nội chính Huyện ủy tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, bảo vệ chính trị nội bộ và tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình ở cơ sở để chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Thực hiện biện pháp cưởng chế thi hành án để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

          Trong thời gian tới, đồng chí Huỳnh Út Mười,  Bí thư Huyện ủy yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo điều hành, nắm bắt tính hình dư luận xã hội; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

           2- Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, để phát hiện các hành vi tham nhũng.

          3- Tăng cường công tác nắm tình hình các điểm, đối tượng mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện có tính chất phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp làm dừng, làm giảm các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống tham nhũng…

          4- Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; xử lý các sai phạm sau thanh tra. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật những yêu cầu, khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh chính đáng của nhân dân.

Trần Văn Đời