Thông báo cảu UBND huyện Thới Bình

Để được xét tuyển vào chức danh trên, người đăng ký xét tuyển ngoài việc đảm bảo tiêu chuẩn xét tuyển theo quy định chung, còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân và lực lượng vũ trang khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước…Ngoài ra, phải nằm trong diện nguồn quy hoạch chức danh chỉ huy trưởng quân sự xã Tân Lộc Đông.

Trần Văn Đời