Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh của anh hùng liệt sỹ, các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, nguyện sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chính trị được giao, góp sức xây dựng quê hương Thới Bình ngày càng giàu đẹp.

 Sau phút mặc niệm, các đại biểu kính cẩn dâng lên vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sỹ” và dâng hương, thắp nến trên các phần mộ liệt sỹ, nhằm thể hiện lòng biết ơn của mình với thế hệ cha anh đã cống hiến sức trẻ cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đây là việc làm mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thới Bình./.

 

                                               Thành Hiệp