Hiện nay, lúa đang bước vào thời kỳ chín, bà con đã tập trung mọi nguồn lực để thu hoạch, năng suất trung bình đạt 4 - 5 tấn/ha, cá biệt với giống lúa OM 2517 sản xuất theo mô hình lúa hữu cơ đạt năng suất 9 - 10 tấn/ha; giá công cắt lúa bằng tay dao động từ 400.000 – 500.000 đồng/công tùy theo trúng, thất. Giá được các thương lái thu mua từ 7.100 - 7.500 đồng/kg với giống lúa ST20, ST24 đối với các giống lúa mùa từ 5.500 - 6.000 đồng/kg. Do hầu hết nông dân sử dụng giống lúa cấp xác nhận như: OM 5451; OM 2517; ST20; ST24 nên cây lúa phát triển tốt, ít xảy ra dịch bệnh, giúp hạn chế được chi phí sản xuất và đạt cả về năng suất lẫn chất lượng.

          Đến thời điểm này bà con trong huyện Thới Bình đã thu hoạch khoảng 30% diện tích lúa trên đất nuôi tôm và đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thu hoạch vì lúa đang trong giai đoạn chín rộ, bà con cũng tỏa ra rất vui mừng phấn khởi vì lúa năm nay trúng mùa được giá./.

         

Minh Phong