Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, ngoài áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Huyện Thới Bình đã áp dụng thêm nhiều biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh như: thực hiện cách ly tập trung đối với tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tâm dịch của các địa phương khác về huyện Thới Bình; gắn bản ghi chữ “Hộ cách ly y tế” trước cửa nhà gia đình được cách ly, kèm theo tên và số điện thoại của cán bộ y tế được phân công theo dõi, để người dân biết, giám sát; truy vết thật nhanh, thống kê đầy đủ, chính xác các đối tượng F2, F3, F4 để quản lý và cách ly theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở trị bệnh và khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo; xử lý nhanh, nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân biết để răn đe, phòng ngừa vi phạm; xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan nếu để xảy ra dịch bệnh tại địa bàn, cơ quan, đơn vị mình do lỗi thiếu trách nhiệm, chủ quan, lơ là, không quyết liệt, không thực hiện đúng, đủ nội dung, hướng dẫn của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

 

Trần Văn Đời