Tham gia mô hình có 30 hộ dân với diện diện tích 35ha, thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 10/2019, Trồng thực nghiệm cùng các loại giống như: dưa leo, cải xanh, khổ qua, bằng cách “cầm tay chỉ việc”, sẽ giúp cho nhiều hộ dễ dàng nắm bắt nội dung, từ đó được trang bị nhiều kiến thức hữu ích, tạo điều kiện cho nông dân tự tin, áp dụng vào sản xuất trên phần đất gia đình.

          Khi tham gia vào mô hình bà con nông dân sẽ giảm 30-50% lượng thuốc trừ sâu, giảm 10 -20% lượng phân đạm, tăng hiệu quả sản xuất 10-15% so với sản xuất bình thường.

          Nhân rộng mô hình IPM trên rau được triển khai thực hiện sẽ giúp nông dân tiếp cận được các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác rau giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ảnh hưởng sức khỏe người sản xuất, cộng đồng và người tiêu dùng rau, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả./.

Minh Phong