Huyện Thới Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí các giống cây trồng, vật nuôi có khả năng thích ứng hạn mặn và khuyến cáo người dân chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của từng địa bàn. Theo đó, sử dụng nguồn vốn khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Bình triển khai cho nông dân trồng thí điểm gần 100ha cây chanh không hạt, vì loại cây trồng này chịu hạn mặn, được người dân trồng tập trung tại 03 xã: Trí Lực, Trí Phải và Biển Biển Đông. Mặc dù, điều kiện thời tiết bất lợi cho sản xuất, nhưng nhờ sự chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí các giống cây trồng phù hợp đã góp phần giảm bớt thiệt hại do hạn mặn gây ra. Bên cạch đó huyện còn triển khai thực hiện mô hình nuôi tôm, cua 2 giai đoạn để nhằm hạn chế mức thiệt hại do nắng hạn gây ra cho bà con trên địa bàn huyện.

         Hạn mặn được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng khắc nghiệt hơn. Việc chuyển đổi cầy trồng, vật nuôi phù hợp giúp người dân duy trì sản xuất, giảm thiệt hại sẽ từng bước giúp hình thành tập quán sản xuất mang tính thích ứng và chủ động hơn trong điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn như hiện nay./.

                                                         Minh Phong