Năm 2019 xã Tân Lộc Bắc nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả chủ lực của xã  là mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn với diện tích thực hiện gần 800 ha và mô hình lúa hữu cơ với diện tích 80 ha. Năng suất tôm đạt từ 180 -200kg/ha lợi nhuận 57 triệu đồng/ha/vụ; năng suất lúa với giống ST20 bình quân trên 20 giạ/công; Riêng giống lúa OM2517 năng suất đạt từ 9 - 10 tấn/ha và được công ty bao tiêu hết sản phẩm.

          Tại Hội nghị các nông dân cũng báo cáo tham luận và chia sẽ các mô hình làm sản xuất có hiệu quả như: mô hình nuôi tôm sú QCCT 2 giai đoạn; mô hình sản xuất lúa - tôm; mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên nền đất lúa - tôm. Ngoài ra các đại biểu cũng thảo luận tìm ra những giải pháp, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả cho những năm tiếp theo.

          Đây là những mô hình chủ lực ở các địa phương nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản, giảm chi phí, tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới./.

 

Minh Phong