Sau gần 10 năm  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Thới Bình đã huy động trên 3.000 tỷ đồng đầu tư cho chương trình. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm trên 60%, người dân và cộng đồng đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng chiếm hơn 33%.

          Đến nay, toàn huyện đã có 5/11 xã đạt chuẩn NTM chiếm 45,45%. Bình quân đạt 16,8 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.

          Hội nghị cũng nghe các xã trình bày thảo luận một số cách làm tiêu biểu đóng góp xây dựng nông thôn mới cho huyện; việc thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của các đơn vị cũng như việc hiến đất của các hộ dân để xây dựng nhà văn hóa, xây dựng lô giao thông nông thôn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

          Hội nghị cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025

          Dịp này UBND huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể và 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, giai đoạn 2010 - 2020./

Minh Phong