Tại đây các đại biểu và người dân tham dự được nghe qua báo cáo Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của đơn vị; tiến hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào ở địa phương.

Đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, còn có 10 ý kiến của các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào ở địa phương, đóng góp trong công tác giử gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi, có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư và kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội…

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công  tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện./.

                                                       Thành Hiệp