Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy Thới Bình; Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, thành viên UBKT Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng HĐND –UBND, Hội Luật gia, Ban Tiếp dân, Ban Pháp chế HĐND huyện. Bí thư, phó Bí thư đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí Phó Ban tổ chức, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, thị trấn.

          Đ/c Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Với cách làm mới, Hội nghị không thông qua các báo (báo cáo đã gửi trước cho đại biểu nghiên cứu) mà tập trung vào thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

          Hội nghị đã được nghe 12 lượt ý kiến đóng góp của các đảng ủy xã, thị trấn và một số ngành chuyên môn của huyện, đa số những ý kiến xoay quanh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết số 26 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về giải quyết chế độ chính sách của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; những khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên…

          Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy Thới Bình đánh giá cáo những kết quả đã đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đồng thời thống nhất với những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị và những hạn chế, khó khăn trong các báo cáo đã nêu. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, Nội chính Huyện ủy, các đảng ủy, chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém và tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau: tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; rà soát quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ tới; tăng cường công tác xử lý, giải quyết các vụ việc, các đơn thưa, khiếu nại, tố cáo trước trong và sau đại hội; quan tâm công tác kết nạp đảng viên, đảm bảo chất lượng; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chống các biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Trần Văn Đời