Đợt này, huyện Thới Bình được cấp gần 1.300 liều vắc xin. Đối tượng tiêm trong đợt gồm những người làm việc trong các cơ sở y tế; Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Y tế phòng-chống dịch các xã, thị trấn; Các quầy thuốc tư nhân, các cây xăng dầu và một số ban, ngành trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo an toàn cho công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo ngành y tế chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế. Khu vực tiêm được bố trí hợp lý, khoa học theo hướng một chiều gồm đầy đủ các khu vực: Tiếp đón, khám sàng lọc, chờ tiêm, tiêm và theo dõi sau tiêm.

Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 huyện Thới Bình sẽ triển khai đảm bảo hoàn thành trong 2 ngày 16 và 17/6/2021./.

Thực hiện: Minh Phong