Ngày 15/4 Nhóm từ thiện chung một tấm lòng huyện Thới Bình phát 4.000 cái khẩu trang vải cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, để phòng, ngừa dịch Covid -19. Theo đó, mỗi ấp nhận được 200 cái khẩu trang, đem về địa phương cấp phát cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi gia đình nhận được 10 cái khẩu trang.

          Được biết tổ may khẩu trang của Nhóm từ thiện chung một tấm lòng gồm 10 thành viên tham gia, với các công việc: cắt vải, may khẩu trang, sát khuẩn, giặt và phơi. Thực hiện nghiêm túc không tâp trung đông người, các thành viên chia phần việc cho nhau có thể làm tại nhà. Đến thời điểm này, các thành viên trong tổ đã cắt và may thành phẩm hơn 4.000 khẩu trang vải. Thấy việc làm thiết thực, tổ đã nhận được sự hỗ trợ ban đầu của các thành viên và các nhà hảo tâm, với số tiền hơn 5 triệu đồng để mua vải may khẩu trang. Thời gian tới tổ sẽ tiếp tục may khẩu trang để tặng cho bà con, may đến đâu tặng đến đó.

          Đây là việc làm có ý nghĩa, nhằm tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Thới Bình./.

 

Minh Phong