Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

          Kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thới Bình tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, chỉ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến tại địa chỉ http://dvctt.camau.gov.vn/ và xử lý hồ sơ sau ngày 15/4/2020.

          Ngoài ra, tạm dừng tiếp công dân tại cơ quan tiếp công dân huyện Thới Bình đến hết ngày 15/4/2020.

Trần Văn Đời