Quang cảnh Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh buổi sáng tháng 5 rực nắng

Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ấp Phủ thờ, xã Trí Lực, huyện Thới Bình long trọng tổ chức Lễ dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2020). Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí  Minh và trước sự có mặt đông đảo cán bộ, nhân dân đến dự lễ, thay mặt Huyện uỷ, Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Bình, đồng chí Huỳnh Út Mười, TUV, Bí thư Huyện ủy có bài phát biểu tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ lược về những thành tựu của Đảng bộ huyện Thới Bình.

Bí thư Huyện ủy Thới Bình - Huỳnh Út Mười phát biểu tại Lễ dâng hương, báo công

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người

Trong không khí thiêng liêng, da diết nhớ Bác, đồng chí Bí thư Huyện ủy xúc động ôn lại: “Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Lúc bấy giờ, các cuộc khởi nghĩa, các phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân ta diễn ra hết sức sôi nổi trải dài từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi lên miền ngược nhưng tất cả đều lần lượt thất bại trước sự dàn áp dã man của chế độ thực dân nửa phong kiến. Phong trào cứu nước của nhân dân ta đứng trước khủng hoảng sâu sắc và bế tắc về đường lối lãnh đạo. Trong bối cảnh ấy, với tình yêu nước nồng nàn và khát vọng cháy bỏng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng bắt đầu cuộc hành trành bôn ba khắp khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân. Cuộc hành trình đầy gian khổ đã giúp Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc. Người đấu tranh không mệt mỏi vì giải phóng dân tộc Việt Nam và giải phóng dân tộc bị áp bức trên thế giới. Qua thực tiễn đấu tranh ở nhiều lục địa đã dần hình thành ở Người một luận điểm: Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng nhân loại.

Các mạng tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi, Người bắt gặp Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đây, Người hướng cuộc hành trình của mình đến với Cách mạng tháng Mười Nga, đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin và Người đã tìm thấy ở đó “Con đường cứu nước duy nhất đúng đắn con đường cách mạng vô sản”. Tại Đại hội 18 Đảng xã hội Pháp, Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế  ba và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, người cộng sản Việt Nam đầu tiên tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta. Từ đó, Người lao vào hoạt động để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng cách mạng của mình vào phong trào yêu nước và công nhân Việt Nam. Chuẩn bị mọi điều kiện để thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. Người là nhà chiến lược thiên tài đồng thời là nhà tổ chức vĩ đại, là người đầu tiên viết Bản án chế độ thực dân Pháp và cũng chính là người cùng với dân tộc mình thi hành bản án đó.

Đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những quyết định lịch sử ở những bước ngoặt lịch sử. Ngày 03-02-1930, Người đã chủ trì hội nghị hợp nhất 03 tổ chức cộng sản để thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành đội tiên phong dẫn dắt giai cấp và dân tộc Việt Nam trên mọi chặng đường thắng lợi của cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong 30 năm tiếp sau đó, Người cùng với Trung ương Đảng đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp Pháp đi tới chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn địa cầu vào mùa hè lịch sử năm 1954 và cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975 với Chiến dịch lịch sử mang tên Người - Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở đường cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và phát triển toàn diện đất nước đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay.  

 Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ buổi thiếu thời cho đến phút cuối cùng đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho tự do, hạnh phúc nhân dân. Đây là ước mơ cháy bỏng cả cuộc đời Người. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc.

Tưởng nhớ công lao trời biển của Người, từ mảnh đất tận cùng cực Nam Tổ quốc, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, nhưng Đảng bộ và nhân dân Thới Bình đã có nhiều nỗ lực, đóng góp sức người, sức của xây dựng nên Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mãnh đất giùa truyền thống cách mạng Trí Lực. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục trùng tu, nâng cấp để tỏ lòng tôn kính, tưởng nhớ công ơn của Bác, đồng thời để giáo dục truyền thống lịch sử đối với thế hệ trẻ. Với ý nghĩa và giá trị sâu sắc đó, ngày 26-3-1996, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định công nhận Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là di sản vô giá của nhân dân cả nước nói chung, huyện Thới Bình nói riêng, là điểm hội tụ văn hóa tâm linh, biểu tượng truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta”.

Dâng lên Bác những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đạt được trong thời gian qua, đồng chí Huỳnh Út Mười khẳng định: “Dù trong hoàn cảnh nào Đảng bộ và nhân dân huyện Thới Bình cũng luôn nên cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, khai thác có hiệu quả tiềm năng, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội và chăm lo nâng cao đời sống nhân dân. Qua từng thời kỳ lịch sử, tình hình kinh tế - xã hội của huyện không ngừng phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, bình quân hàng năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 9,03%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả quan trọng; hiện nay đã có 06 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 16,54 tiêu chí; huyện đạt được 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; thị trấn Thới Bình đạt 22/26 tiêu chí thuộc 04 tiêu chuẩn đô thị văn minh theo quy định. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khá đồng bộ. Trong đó có trên 88% chiều dài mạng lưới giao thông đường bộ được kiên cố hóa đạt tiêu chí nông thôn mới; gần 99% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia. Các trường học được xây dựng kiên cố, khang trang, trong đó có trên 73% số trường học đạt chuẩn quốc gia. Các cơ sở y tế cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm chú trọng. Các chế độ ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong 04 năm (2016-2019), đã xây dựng và sửa chữa 845 căn nhà cho đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo,… trị giá 32,85 tỷ đồng. Chương trình giảm nghèo bền vững được tập trung thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp, với sự tham gia quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Giai đoạn 2016-2019, đã giảm được 1.930 hộ nghèo và 705 hộ cận nghèo (bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,48%). Hiện nay, huyện còn 710 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 2,03% và 738 hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 2,11%. Đời sống nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao, với mức thu nhập bình quân đầu người cuối năm năm 2019 đạt trên 45 triệu đồng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, có trình lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động, sản xuất. Trong đó, hàng năm nhiều tập thể, cá nhân là những nhân tố tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng”.

Thành kính tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã giành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và công lao của các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh bệnh, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang cùng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, máu xương cho đất nước, cho dân tộc trường tồn, đồng chí Bí thư Huyện ủy kêu gọi Đảng bộ, dân và quân huyện nhà đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, quyết tâm cùng với cả nước thực hiện thắng lợi những điều Bác mong trong Di chúc thiêng liêng của Người trước lúc đi xa.

 

                                                                                                                                                                             ĐTK