Để nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý hồ sơ, huyện cử cán bộ tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, những nguyên nhân tồn tại khiến việc giải quyết một số thủ tục hành chính còn chậm, được nhận diện và có hướng tháo gỡ trong thời gian tới. Hơn nữa, huyện còn tập trung rà soát lại các thủ tục hành chính từ cấp huyện xuống các xã, tiếp tục kiểm tra nâng cao tinh thần, trách nhiệm và phong cách phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, góp phần đưa công tác cải cách hành chính phát huy hiệu quả. Hiện nay, các xã thị trấn không chỉ nổ lực hoàn thành công việc mà còn phấn đấu nằm trong tốp dẫn đầu của huyện về cải cách hành chính, nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Kết quả cải cách hành chính của huyện Thới Bình tiếp tục tạo thêm nhiều bước đột phá mới trong thời gian qua, từng bước cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh và của huyện đối với công tác này. 6 tháng đầu năm 2019 toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết gần 30.000 hồ sơ, với tỷ lệ đúng hạn đạt 96,36%. Trong đó, các xã thị trấn đã giải quyết hơn 23.000 hồ sơ. Nhờ vậy, mà công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã nâng dần được tỷ lệ hài lòng của người dân. Người dân tiếp tục có phản hồi tích cực về mức độ hài lòng khi đến trung tâm giải quyết thủ tục hành chính.

Xã Biển Bạch Đông là một trong những làm tốt công tác này là hơn 6 tháng đầu năm nay tỷ lệ hồ sơ của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn lên đến 98%. Công tác phục vụ cải cách hành chính đang tiếp tục phát huy hiệu quả.

Một trong những nét nổi bật của công tác cải cách hành chính của huyện Thới Bình trong thời gian qua là ngày càng có nhiều ngành và các đơn vị xã thị trấn ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào lĩnh vực cải cách hành chính. Khi người dân đến quan hệ làm việc có thể theo dõi các văn bản được công khai tại các xã, thị trấn. Bên cạnh việc tra cứu thông tin về thủ tục hành chính được công khai, người dân sẽ được giải đáp mọi thắc mắc tại chổ về thủ tục hành chính hoặc chỉ cần một cuộc điện thoại là người dân được hướng dẫn điền hồ sơ, đưa thủ tục đến giải quyết không bị sai sót.

 Mặc dù công tác cải cách hành chính của Thới Bình thời gian qua đã có nhiều đột phá, tuy nhiên ở một số lĩnh vực, nhất là đất đai, cần được giải quyết thông thoáng, nhanh gọn hơn để đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

                                                          Huỳnh Măng