Theo đó, trong “Tháng Nhân đạo” 2019, Bưu điện huyện sẽ tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm từ người dân cả nước, nhằm ủng hộ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, thùng quỹ được niêm phong có dấu đỏ của Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ. Chìa khóa thùng quỹ và số tiền ủng hộ sẽ do Hội Chữ thập đỏ huyện quản lý. Bưu điện huyện chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo an toàn cho Thùng quỹ Nhân đạo.

Định kỳ từ 03 đến 06 tháng mở thùng quỹ một lần hoặc tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội Chữ thập đỏ sẽ phối hợp với Bưu điện nơi đặt thùng quỹ tổ chức mở thùng. Khi tổ chức trợ giúp cho các trường hợp khó khăn, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tại địa phương sẽ thảo luận và thống nhất phương án triển khai nguồn quỹ, đảm bảo hiệu quả và thiết thực, phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Việc triển khai các thùng quỹ Nhân đạo tại bưu điện, nhằm kêu gọi sự sẻ chia từ cộng đồng trong việc chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bệnh nặng, hộ nghèo và người già neo đơn…

                                                        Thành Hiệp