Chủ trì kỳ họp có bà Nguyễn Việt Hoa và ông Lê Văn Đen, Phó chủ tịch HĐND, đến dự còn có đ/c Huỳnh Út Mười Bí thư huyện ủy, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện, các đ/c đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các xã và ban ngành đoàn thể huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu được UBND huyện thông qua tờ trình về xét duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch của huyện, tờ trình về giao quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C và dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách huyện và ngân sách tỉnh hổ trợ. Tờ trình về điều chỉnh nguồn cải cách tiền lương tiết kiệm 10% chi thường xuyên và điều chỉnh dự toán kinh phí của Phòng y tế năm 2020 về UBND huyện do giải thể.  

Kỳ họp còn thông qua tờ trình giải thể Phòng y tế huyện, thông qua 2 báo cáo thẩm tra của 2 Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện. Trong phiên thảo luận tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện đã tham gia nhiều ý kiến về các vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp, cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai hạn mặn, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, lãnh đạo HĐND và UBND huyện nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng có tính quyết định cho việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị để có thể hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà HĐND huyện đã đề ra.

                                                       LIÊU HỎN