Đến nay, trên địa bàn huyện có 12/12 xã, thị trấn đã kết luận địa bàn và lập xong bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định. Qua đó tổng số liệt sĩ trên địa bàn huyện đang quản lý gần 2.600 liệt sĩ. Trong đó, liệt sĩ có đủ thông tin 1.170; liệt sĩ thiếu thông tin 1.089; liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt 318.

Tại hội nghị các đại biểu cũng thảo luận nêu lên những vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Thời gian đã quá lâu, nhân chứng lịch sử đã mất hoặc tuổi cao trí nhớ giảm, đồng thời địa hình vị trí có nhiều thay đổi so với trước. Các thông tin cơ quan, đơn vị ghi trong giấy báo tử không đầy đủ gây khó khăn cho việc khảo sát tìm kiếm, xác định vị trí tọa độ nơi chôn cất liệt sỹ.

Trên cơ sở 9 nội dung đã kết luận, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện và Ban Chỉ đạo 24 huyện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chặt chẽ hơn, đồng thời theo dõi, cập nhật thông tin mới về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cung cấp; sẵn sàng tìm kiếm và hỗ trợ cung cấp thông tin về liệt sĩ có trên địa bàn, không bỏ sót thông tin về liệt sĩ./.

Minh Phong