Hội LHTN Việt Nam nói chung và Hội LHTN Việt Nam huyện Thới Bình nói riêng, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức về nguồn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, xây cầu, làm lộ giao thông nông thôn, Trồng cây ven sông chống sạt lở…Thông qua các hoạt động đã nâng cao nhận thức về vai trò của tuổi trẻ huyện. Từ đó, nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão của thanh niên và thực hiện tốt các hoạt động phong trào hành động cách mạng địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, do các cấp, các ngành phát động, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức, chung lòng thắp sáng ngọn lửa truyền thống của thanh niên Việt Nam vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam huyện ngày càng vững mạnh về mọi mặt, xây dựng quê hương huyện Thới Bình ngày càng giàu đẹp văn minh./.

 

Thành Hiệp