Tham gia hội thi có 76 giáo viên đến từ các điểm trường Tiểu học trên địa bàn huyện. Các giáo viên trải qua 4 nội dung thi như: Thi sáng kiến viết hồ sơ GVCN giỏi, thi năng lực hiểu biết, thi ứng xử tình huống Sư phạm và phần thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm. Mỗi phần thi phải đạt 8/10 điểm. Kết thúc Hội thi Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho 12 Giáo viên và 7 tập thể có thành tích xuất sắc nhất.

         Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu GVCN lớp giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp đồng thời, đánh giá thực trạng năng lực nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên. /.

Minh Phong