Tại Hội thảo các đại biểu được nghe phát động phong trào tham gia BHXH tự nguyện; triển khai Chuyên đề về chính sách BHXH tự nguyện như: Đối tượng tham gia; địa điểm tham gia; thủ tục tham gia; mức đóng và phương thức đóng; quyền lợi và mức hưởng.

          Chính phủ cũng quy định mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện dựa trên mức đóng này (người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% số tiền phải đóng, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%). Riêng hình thức đóng thì người tham gia BHXH tự nguyện được chọn các mức đóng, đóng hằng thắng, đóng 3 tháng; 6 tháng; 12 tháng và đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. 

          Tại hội thảo các đại biểu tham gia thảo luận nhiều vấn đề khi tham gia BHXH tự nguyện như: Điều kiện hưởng BHXH một lần, mức hưởng, chế độ cấp mai táng phí và một số quyền lợi khác...Qua đó lãnh đạo BHXH huyện giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của bà con về những vấn đề liên quan đến thủ tục tham gia BHXH tự nguyện.

          Sau buổi Hội thảo, đã có nhiều bà con đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

          Chính sách BHXH tự nguyện là chính sách ưu việt và đầy tính nhân văn cho lao động tự do làm việc ở khu vực phi chính thức được tham gia và hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động./.

 

Minh Phong