Nhiều ý kiến phản ánh xoay quanh các thủ tục về tư pháp, hộ tịch, Công an, thái độ làm việc của một số cán bộ còn chậm, bộ phận này đùn đẩy cho bộ phận khác gây khó khăn cho bà con nhân dân trong thời gian làm thủ tục. Ngoài ra, các thủ tục liên quan đến chính sách người có công, giải quyết tranh chấp dân sự, việc đo đạt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được nhiều người dân quan tâm tại buổi đối thoại. 

          Các ý kiến của người dân và doanh nghiệp được các ngành chuyên môn huyện và lãnh đạo huyện Thới Bình trả lời thích đáng./.

 

                                                Minh Phong