Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Thới Bình, Hội Nông dân huyện đã phát động cho hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2014 – 2020. Qua phát động phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các các mô hình sản xuất, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, có nhiều mô hình sản xuất kết hợp kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả kinh tế cao, khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai, nguồn nước, đã được nhân rộng trong sản xuất, như: mô hình nuôi cá chình, cá bống tượng; nuôi tôm, cua kết hợp; nuôi tôm quảng canh cải tiến; Nuôi heo, gà, bò và nuôi dê; sản xuất vụ lúa vụ tôm càng xanh; trồng hoa màu, cây ăn trái, vv…

Cụ thể Hợp tác xã lúa- tôm ấp kinh 8, xã Tân Bằng; HTX Tân Lộc Phát nuôi cá chình, cá bống tượng ấp 1, xã Tân Lộc; HTX lúa hữu cơ - Nuôi cua đinh, Chi hội  ấp 9, xã Thới Bình; HTX Tân Tiến nuôi tôm QCCT, ấp Nhà Máy B, xã Tân Phú. Thành lập 28 tổ hợp tác, tập huấn kinh tế tập thể được 7 lớp với 420 người dự.

Ngoài ra Hội đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh, Sở Khoa học & Công nghệ, Trung tâm khuyến nông, Phòng kinh tế- hạ tầng, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, mở các lớp tập huấn, dạy nghề; Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho vay vốn để nông dân sản xuất, kinh doanh. Kết quả đã tổ chức 94 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất cho cán bộ, hội viên, nông dân, có 2.550 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia tập huấn; tổ chức 14 cuộc hội thảo, tọa đàm có 420 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; mở 6 lớp dạy nghề ngắn hạn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho 150 hội viên, nông dân.

Qua 07 năm phát động đã có 63.500 lượt hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và đã có 33.000 lượt hộ, cán bộ, hội viên, nông dân được các cấp Hội công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Phong trào ngày càng có sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, thủy sản và dịch vụ đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; đã khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã có nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội trao tặng danh hiệu “ Nông dân Việt Nam xuất sắc” tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa qua, như hội viên: Nguyễn Hoàng Nam ở ấp Cây Sộp xã Hồ Thị Kỷ và 03 hội viên được UBND tỉnh tặng bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI. Dịp này UBND huyện Thới Bình, khen thưởng cho 4 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2020.

Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, Hội Nông dân huyện Thới Bình sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để hội viên, nông dân hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, địa phương về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để hội viên nông dân nắm bắt đầy đủ về nội dung phong trào, tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tạo sự đồng thuận trong thi đua thực hiện./.

 

Thành Hiệp