Ổ dịch tả lợn Châu phi đầu tiên xuất hiện vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 trên địa bàn xã Trí Phải, đã có thêm 10 xã, thị trấn xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu phi.

Để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, Huyện Thới Bình đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp như: lập các chốt kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn phương tiện vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra, vào dùng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc đúng phương pháp, phạm vi và tần suất quy định; tổ chức tiêu hủy dịch bệnh và các sản phẩm từ lợn bệnh; bố trí kinh phí mua vôi bột, hóa chất khử trùng tiêu độc, vật tư chống dịch, hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy….đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về cách phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đến thời điểm hiện tại, chưa phát sinh thêm ổ dịch tả lợn Châu phi nào được ghi nhận. Theo quy định, UBND huyện Thới Bình đã ban hành Quyết định công bố hết dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn các xã: Biển Bạch, Tân Lộc, Tân Lộc Đông, Hồ Thị Kỷ.

          Trần Văn Đời