Công văn của Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình   

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành tốt thời gian trong giờ làm việc hành chính theo quy định, thường xuyên đi trễ, về sớm hoặc vắng mặt tại cơ quan không vì lý do…từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công việc.

Để khắc phục những vấn đề trên, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo: tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính về thực hiện thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức la cà hàng quán, làm việc riêng trong giờ làm việc, nếu phát hiện cán bộ, công chức vi phạm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính về thực hiện thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị thì lập biên bản, tuỳ theo mức độ vi phạm đề xuất hình thức xử lý kỷ luật theo quy định. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý vi phạm giờ giấc làm việc bị xử lý kỷ luật.

 

Trần Văn Đời