Căn nhà trị giá 120 triệu đồng, trong đó Hội Cựu chiến binh xã vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Đây là việc làm thể hiện sự chia sẻ khó khăn, tương trợ lẫn nhau của các đồng đội trong thời bình.

          Đồng thời cũng là nguồn động viên, là động lực để gia đình ông Tài tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động người thân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các phong trào ở địa phương./.

 

Minh Phong