Nội dung điều tra bao gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

          Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhằm phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Đây cũng là lần đầu tiên không sử dụng phiếu giấy mà thực hiện việc thu thập thông tin tại hộ được thao tác hoàn toàn trên địa thoại thông minh, thông qua phần mềm được cài đặt trên thiết bị,

          Tại buổi ra quân, lãnh đạo huyện Thới Bình mong các điều tra viên, giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, chính xác, tránh bỏ sót, trùng lắp thông tin, chú trọng công tác tuyên truyền người dân hiểu, hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.

          Sau buổi ra quân, lãnh đạo tỉnh, huyện đến khảo sát thực tế tình hình điều tra của điều tra viên ở một số hộ trên địa bàn xã Tân Bằng.

          Theo kế hoạch cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện Thới Bình diễn ra đồng loạt bắt đầu từ ngày 1/4 đến ngày 20/4/2019./.

 

Minh Phong