Nhằm từng bước xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử huyện Thới Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2019, huyện Thới Bình phối hợp với Viễn thông Cà Mau tổ chức tập huấn phần mềm họp không giấy tờ (E-CABINET) và giải pháp thu thập, phân tích dữ liệu (OLAP) cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách CNTT Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách báo cáo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Đây là một trong hai phần mềm sẽ được Huyện Thới Bình đầu tư, đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

          Tại buổi tập huấn, Viễn thông Cà Mau đã giới thiệu sợ lược và các tính năng cơ bản của các phần mềm, đồng thời chạy thử nghiệm (demo) để các đồng chí tham gia tập huấn nắm và hiểu rõ thêm về sản phẩm sắp được đưa vào sử dụng.

          Sau buổi tập huấn, đã có nhiều ý kiến đặt ra và đã được Viễn thông Cà Mau giải thích, làm rõ.

          Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên tìm hiểu về phần mềm, để sử dụng được và khai thác có hiệu quả cần tổ chức thêm nhiều buổi tập huấn, nhất là tập huấn cho cán bộ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.

Trần Văn Đời