Nội dung tập huấn bao gồm: thực trạng công tác đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi cả nước, của tỉnh; những kỹ năng khi tham gia giao thông; ảnh hưởng của rượu, bia khi lái xe; luật giao thông đường bộ, luật giao thông đường thủy, nội địa; phổ biến mức xử phạt vi phạm hành chính khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Thông qua buổi tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn các đại biểu trang bị cho mình vốn kiến thức về an toàn giao thông, từ đó trở thành tuyên truyền viên tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn trong cộng đồng.

Trần Văn Đời