Qua 10 năm thực hiện xây dựng NTM, đến nay xã Tân Lộc Bắc đạt 19/19 tiêu chí. Đường về trung tâm xã được nhựa hoá, đảm bảo cho ô tô đi lại thuận tiện; lộ giao thông nông thôn phát triển rộng khắp nối liền với các xã, xã nối liền ấp, ấp nối liền xóm; xây dựng 29 cầu bê tông, cơ bản nối liền các tuyến kênh, rạch trên địa bàn.

          Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh và nuôi trồng thủy sản. Hộ dân sử dụng điện, sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tổng số dân tham gia BHYT đạt 95,12% dân số; có trên 91% nhà ở của dân được xây dựng đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%; có 3/4 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được xây dựng khang trang và phát huy hiệu quả hoạt động; 9/9 ấp có trụ sở sinh hoạt văn hóa đạt chuẩn quy định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,68 triệu đồng/người/năm... Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.

          Tổng nguồn vốn huy động để đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn xã trên 206 tỉ đồng. Trong đó, người dân trong xã đã đóng góp trên 88 tỷ đồng chiếm 42,75% cho chương trình xây dựng nông thôn mới và 100% hộ dân hân hoan phấn khởi khi xã nhà được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

Minh Phong