Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau

Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công văn số 3715/UBND-KGVX tạm dừng tất cả các loại xe kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bao gồm: xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe bus, xe taxi, xe công nghệ, xe ôm…từ các tỉnh khác đến/ về địa bàn tỉnh Cà Mau kể từ 00 giờ, ngày 15/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

Huyện Thới Bình là cửa ngõ của tỉnh Cà Mau, tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu, từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã thành lập 11 chốt kiểm soát, cùng với 02 chốt kiểm soát do tỉnh thành lập trên địa bàn huyện, phủ kín tất cả các cửa ngõ mà người từ tỉnh khác có thể vào địa bàn huyện nói chung và vào địa bàn tỉnh nói riêng.

Trần Văn Đời