Tham gia sự kiện truyền thông có 6 đội là hội viên phụ nữ của 12 ấp trên địa bàn xã Tân Phú; mỗi đội thi có 3 thành viên phải trải qua 3 phần gồm: Phần thi ai nhanh hơn, chung sức và ý tưởng sáng tạo góp phần xây dựng nông thôn mới. Ở mỗi phần thi các đội đã thể hiện được năng khiếu, thông qua khả năng hiểu biết các kiến thức cũng như ứng xử, trả lời câu hỏi về Chương trình xây dựng nông thôn mới, thuyết trình các mô hình sáng tạo về nội dung xây dựng nông thôn mới.

          Kết thúc hội thi Ban tổ chức trảo giải nhất cho đội ấp Giao Khẩu và ấp Đầu Nai, trao giải đội có mô hình sáng tạo hay trong xây dựng NTM cho đội kênh 5A và kênh 5B.

          Qua Hội thi, nhằm nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, và tăng cường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ Hội cơ sở tích cực tham gia công tác Hội, không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Minh Phong