Mô hình lúa tôm phát triển bền vững (ảnh minh họa)      

          Tem chứng nhận gồm có dấu hiệu chữ “LÚA SẠCH THỜI BÌNH” và logo có hình con tôm và cây lúa bao quanh. Để sử dụng được tem chứng nhận này, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm lúa và dịch vụ từ lúa có nguồn gốc từ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau  gửi đơn đề nghị cấp mẫu tem nhãn mang Nhãn hiệu chứng nhận “lúa sạch Thới Bình” đến chủ sỡ hữu nhãn hiệu chứng nhận (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện được chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận trao quyền cấp và kiểm tra việc sử dụng tem nhãn chứng nhận). Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận ban hành quyết định cấp hoặc từ chối cấp mẫu tem chứng nhận, nếu từ chối cấp thì chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mẫu tem chứng nhận "lúa sạch Thới Bình"   

          Các tổ chức, cá nhân sử dụng tem chứng nhận phải đảm bảo hình ảnh, màu sắc (theo mẫu chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp); kích thước tem chứng nhận phụ thuộc vào kích thước bao bì sản phẩm, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc đồng dạng phối cảnh, tỷ lệ cân đối, mắt thường phân biệt được các đường nét và không bị biến dạng. Tem chứng nhận được gắn ở góc trái phía trên của nhãn hàng hóa và không được thể hiện như là nhãn hiệu chính của sản phẩm.

Tem chứng nhận được sử dụng miễn phí trong thời gian 01 năm kể từ khi Quy chế sử dụng tem nhãn mang Nhãn hiệu chứng nhận “lúa sạch Thới Bình” có hiệu lực, sau thời hạn 01 năm, các tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng tem chứng nhận phải nộp phí sử dụng, phí sử dụng do chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận quyết định.

          Các tổ chức, cá nhận được cấp quyền sử dụng tem chứng nhận không được chuyển giao mẫu tem chứng nhận cho chủ thể khác dưới bất kỳ hình thức nào. Định kỳ hàng năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiến hành kiểm tra việc sử dụng tem chứng nhận của các tổ chức cá nhân, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc sử dụng tem chứng nhận, tùy mức độ vi phạm mà chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận áp dụng hình thức cảnh cáo, thu hồi nhãn hiệu hàng hóa có chứa tem chứng nhận, tạm đình chỉ hoặc thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Trần Văn Đời